List w sprawie chorób zakażnych.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestię profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby
z obniżoną odpornością. Odmowa poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia najmłodszych.

Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Państwa podopiecznych podjęli dialog z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami uczniów na temat szczepień ochronnych. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” staje się bowiem obecnie niezwykle aktualne.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

Dzień 2 listopada 2018 r. – wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie wymagający zapewnienia w tym dniu opieki na terenie szkoły, będą mieć zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Powyższą potrzebę należy zgłosić pedagogowi szkolnemu do dnia 31 pażdziernika 2018 r. do godziny 12.00.

Szkolny kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3.09.2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. 2018r. – 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe : 28.01.2019r. – 10.02.2019r.
 4. Egzamin gimnazjalny: 9 -10 -11.04.2019 r. ( termin dodatkowy: 3-4-5 06.2019 r.). Ogłoszenie wyników: 14.06.2019 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. 2019 r. – 23.04.2019 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2019 r.

II. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 02.11.2018 r.
 2. 2-3-4.01.2019 r.
 3. 9-10-11.04.2019r.
 4. 02.05.2019 r.

III.Zebrania Wychowawców z Rodzicami

 1. 13.09.2018 r. godz. 16.45. – wybory do Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców Szkoły.
 2. 15.11.2018 r. godz. 16.45.
 3. 10.01.2019 r. godz. 16.45. (miesiąc przed klasyfikacją semestralną)
 4. 14.02.2019r. godz. 16.45. (semestralne)
 5. 28.03.2019 r. godz. 16.45.
 6. 9.05.2019 r. godz. 16.45. ( miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową)