Nowe nazwy ulic w naszym mieście

Skonsultują nowe nazwy

Zanim Rada Miejska  podejmie uchwałę w sprawie nazw ulic wytypowanych do zmiany w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

Formularz  ankiety konsultacyjnej można pobrać i złożyć w terminie  od 3 do 17 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.  przy ul. Świerczewskiego 46 oraz u zarządców przy ul: Grunwaldzkiej 5 i Reymonta 17, w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 7 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej – CK w Boguszowie wraz z  filiami  przy ul: Przodowników Pracy 6, Reymonta 4, Żeromskiego 35, Kosynierów 81 oraz Traugutta 12g  w CKK „Witold”.

Ankieta dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy(www.boguszow-gorce.pl ).

Ponadto, w dniu 14 marca (wtorek) o godz. 17.00 w MBP-CK  Pl. Odrodzenia 4 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami  Boguszowa-Gorc.

Ustawa dekomunizacyjna nakazuje samorządom  dokonać  zmian nazewnictwa do  2 września 2017r. Weryfikacja ulic, dróg czy placów upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo w inny sposób taki ustrój propagujących nie jest prostym zadaniem, dlatego Instytut Pamięci Narodowej udziela gminom pomocy w tym zakresie. Z otrzymanych z IPN opinii wynika, że w  Boguszowie-Gorcach na podstawie ustawy dekomunizacyjnej   powinny być zmienione nazwy ulic: Mariana Buczka, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Gen. Karola Świerczewskiego, Hanki Sawickiej, Wesołowskiego-Masalskiego oraz 22 Lipca. W przypadku niewykonania przez samorząd tego obowiązku nowe nazwy nada ulicom  wojewoda.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, co oznacza, że dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowają swoją ważność do czasu, na jaki zostały wydane.  Nie będzie też żadnych opłat za zmiany w księgach wieczystych i różnego rodzaju rejestrach bądź ewidencjach.

źródło: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Podsumowanie I semestru

10 lutego dyrektor szkoły dokonał podsumowania osiągnięć naszych uczniów w I semestrze i wręczył nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem Dużą i Małą Sowę. Najlepsi otrzymali również jednorazowe stypendia naukowe.

Serdecznie gratulujemy wyników w nauce i wzorowego zachowania następującym uczniom:

Emilia Stolarczyk 1 a 5,0
Nikola Wójcik 3 a 4,88
Karolina Kulig 2c 4,93
Matylda Kejrys 2c 4,79
Angelika Kamińska 3 a 4,81
Dagmara Siemiaszko 3 a 4,75
Smakowska Aleksandra 3a 5,13
Wikło Martyna 3c 4,81

Wyróżnienia otrzymali również: Angelika Jakubczak, Karolina Baranowska, Marlena Kwiatkowska, Natalia Rajca, Julia Wtykło, Weronika Kulesza, Julia Augustynowicz, Igor Lewkowicz, Ola Łagowska, Karolina Kogut, Martyna Helta, Patryk Staroń i Adam Pulsa. 

Czas i wysiłek zaiwestowany w czasie I semestru pomnóżcie w kolejnych miesiącach. Życzymy Wam i sobie byście byli inspiracją dla kolegów i koleżanek. Jesteśmy z Was dumni! Gratulacje!

Klasy z najwyższą średnią to 3 a (3,6), 2 c (3,55) 3 b i 3 c (3,45).

A.S.

Nasze uczennice w konkursie wiedzy o ,,Riese”

W styczniu br. w . Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu nasze dziewczęta Aleksandra Łagowska, Weronika Kulesza oraz Oliwia Wierzbicka wzięły udział w   Konkursie wiedzy historycznej o Riese. Gratulujemy zmagań i doceniamy Wasze przygotowanie. Dziękujemy również nauczycielom Pani Agnieszce Sachadyn i Pani Bogumile Nastawskiej.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

Minister Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną
i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.

Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

  • zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
  • ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
  • wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
  • dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie
    z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik
i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci
i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali  etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami
z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Próbne egzaminy gimnazjalne

W dniach 11-12-13 stycznia odbywaja się w szkole próbne egzaminy dla klas trzecich. Uczniowie piszą je na sali sportowej w godzinach 8:00 – 11.10, dlatego prosimy ubrać się ciepło.

Klasy I i II mają lekcje według specjalnego planu w godzinach 8:00 – 12:10 (pięć lekcji).

Trzecioklasistom życzymy powodzenia!