Cała Polska czyta dzieciom – ,,Gim – czytanie 2017”

 W ostatni poniedziałek marca nasza młodzież wybiera się kolejny raz w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom” do najmłodszej społeczności  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie – Gorcach. Wszak głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. Stanowi potężną stymulację  i pomaga w przezwyciężeniu wielu problemów zdrowotnych, rozwojowych i społecznych.

Gimnazjaliści pójdą wraz z przygotowanymi przez siebie zakładkami do książek, które zostaną młodszym koleżankom i kolegom przekazane w prezencie. Również nawiązując do symboliki, nie tylko  czasów starożytnych, ofiarują na pamiątkę ,, Gim – czytania” sadzonki  drzewek świerkowych.

Spotkania: ,,Zagrożenia współczesnego świata”

W Gorcach 22.03.2017 r. o godz. 17.00 – Szyb Witold oraz w Boguszowie 23.03.2017 r. o godz. 17.00 – sala MBP – CK odbędą się spotkania z Panem Andrzejem Wronką na temat zagrożeń współczesnego świata. Mowa będzie m.in. o uzależnieniach, zniewoleniu i manipulacji, jakim poddawana jest nie tylko młodzież ale i dorośli. Warto posłuchać i przemyśleć!

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbywać się będą według określonego harmonogramu  w dniach 22-24.03.2017 r. Organizujemy je w porozumieniu z Duszpasterstwem  Parafii Trójcy św. w Boguszowie – Gorcach. Prowadzącym  będzie Pan Andrzej Wronka.

Zaproszenie dla Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w VII Targach Edukacyjnych

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach ul. Waryńskiego 10

serdecznie zaprasza Szkoły Ponadgimnazjalne do udziału

w „VII TARGACH EDUKACYJNYCH”,

które odbędą się dnia 31 marca 2017 r.  na terenie naszej szkoły.

 

Harmonogram organizacyjny:

  • Od godziny 9:30 – Instalacja stanowisk Szkół Ponadgimnazjalnych  na hali sportowej ( dojazd do hali od strony boisk sportowych);
  • godziny 10:30 – Rozpoczęcie targów: przywitanie przedstawicieli Szkół Ponadgimnazjalnych. Ogólne prezentacje Szkół (czas do 5 minut) – według kolejności zgłoszeń.
  • Poznawanie ofert edukacyjnych Szkół przez gimnazjalistów klas III.
  • Zakończenie – około godziny 12.30

 

Organizator gwarantuje nagłośnienie ogólne, stoliki, krzesełka oraz na życzenie termosy z ciepłą wodą.

Przewidywana liczba gimnazjalistów klas III – ok. 90 uczniów.

Szkoły ponadgimnazjalne zabezpieczają we własnym zakresie sprzęt potrzebny do prezentacji np. komputery, rzutniki, ekrany i przedłużacze elektryczne wielogniazdkowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27 marca 2017 r. do godz. 12.00

(telefon: 74 8449473; e-mail: szkola@gim1boguszow.pl) z podaniem ilości potrzebnych stolików i krzesełek.

 

Nauczyciele do kontaktu: Beata Kępa,  Zofia Łatka, Andrzej Musiał

Tel. 74 8449473

 

Zapraszają

Dyrektor wraz z  Gronem Pedagogicznym i Młodzieżą

Na co ,,idą” podatki moich Rodziców?

Spotkanie edukacyjno – wychowawcze  pracowników Urzędu Skarbowego z uczniami klas trzecich zapewne pozwoli głębiej odpowiedzieć na pytanie w tytule. Gimnazjaliści mogli poznać m.in. cel i zasady funkcjonowania loterii paragonowej, a także różnorodne możliwości aktualnego rozliczania PIT-ów. Uczulano młodzież, kształtując ich do uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, jak istotne społecznie jest funkcjonowanie sprzedaży i usług w oparciu o prawidłowo wystawione faktury VAT. Dziękując Państwu z Urzędu Skarbowego za ciekawy sposób przekazu, dziękujemy również za skierowane ciepłe słowa pod adresem naszych uczniów.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Katowani w więzieniach, skazywani na śmierć, a potem na zapomnienie – Żołnierze Wyklęci, o których w sposób szczególny pamiętamy 1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił Sejm w 2011 r. z inicjatywy ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To święto państwowe wprowadzono w hołdzie dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych narodu polskiego, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

1 marca jest datą symboliczną, która historycznie nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są żołnierze tworzący powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.