Gminne Targi Edukacyjne 2019 za nami

27 marca 2019 r. na terenie hali sportowej naszego gimnazjum odbyły się Gminne Targi Edukacyjne. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkolno – Przedszkolny, uczestniczyła w nim młodzież z terenu Gminy Boguszów – Gorce. Myślimy, że była to wydatna pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji.

Rekolekcje Wielkopostne – 2019

   W tym roku rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w dniach 1 i 2 kwietnia na terenie szkoły. Natomiast 3 kwietnia w kościele parafialnym. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, młodzieży umożliwi się udział w spotkaniach rekolekcyjnych.

27 marca 2019 r. Targi Edukacyjne

  W tym roku w naszej hali sportowej spotykają się uczniowie z klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjalnych z ofertą szkół ponadpodstawowych. Głównym organizatorem targów jest Zespół Szkolno – Przedszkolny. Myślimy, że spotkanie pomoże  młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacji.

Pierwszy dzień Wiosny?

Kalendarzowa Wiosna zawitała. Nasza młodzież w tym dniu w ramach Mini Festiwalu Talentów i Pasji zaprezentowała się w samodzielnie przygotowanych programach artystycznych. Nagrodami były oklaski, witaminowy baton i  ,,laurowy”….

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 16 marca 2019 roku w naszej hali sportowej odbył się Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego. Podczas 142 meczy 37 zawodników i zawodniczek z gmin Powiatu Wałbrzyskiego, Świebodzic, Szklarskiej Poręby oraz czeskich Smiřic rywalizowało ze sobą w 7 kategoriach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody.
Organizatorzy:
Gmina Miasto Boguszów-Gorce,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach,
UKS Jastrząb,
COJ Boguszów-Gorce,
Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach.
Wyniki:
Dziewczęta do lat 15
1 m-ce – Marta Wiaderna – Boguszów-Gorce
2 m-ce – Simona Pełechata – Boguszów-Gorce
3 m-ce – Emilia Budzis – Boguszów-Gorce
Kobiety 16-21 lat
1 m-ce Izabela Dusza – Boguszów-Gorce
Chłopcy do lat 15
1 m-ce – Łukasz Paciorek – Szczawno-Zdrój
2 m-ce – Konrad Landzberg – Wałbrzych – Najlepszy Gimnazjalista
3 m-ce – Piotr Nowicki – Boguszów-Gorce Mężczyźni
16-21 lat
1 m-ce – Ernest Rosiak – Boguszów-Gorce
2 m-ce – Norbert Rosiak – Boguszów-Gorce
3 m-ce – Oliwer Kaczmarek – Boguszów-Gorce
Mężczyźni – Amator
1 m-ce – Tadeusz Kliszewicz – Boguszów-Gorce
2 m-ce – Maciej Anders – Szklarska Poręba
3 m-ce – Tomasz Raszka – Smiřice
Mężczyźni 50+
1 m-ce – Jacek Rosiak – Boguszów-Gorce
2 m-ce – Mirosław Dusza – Boguszów-Gorce
3 m-ce – Olgierd Nowacki – Mieroszów
Mężczyźni OPEN
1 m-ce – Sylwester Poręba – Boguszów-Gorce
2 m-ce – Jacek Rosiak – Boguszów-Gorce
3 m-ce – Norbert Rosiak – Boguszów-Gorce

Gratulujemy wyników!

 

 

Informacja dla absolwentów i byłych uczniów Gimnazjum nr 1

Informujemy, że w wyniku wygaszenia kształcenia w gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r., wszyscy absolwenci i dawni uczniowie, którzy nie odebrali do tej pory swoich dokumentów związanych z naborem lub z przebiegiem nauczania tj. świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, a także świadectw gimnazjalnych mogą to uczynić do dnia 30.07.2019 r. . Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zarchiwizowane i przekazane do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przy odbiorze należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, legitymację lub prawo jazdy).

Ferie – 2019

28 stycznia 2019 r. rozpoczynają się ferie zimowe.

Życzę młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycielom dobrej zimowej pogody, zdrowego i bezpiecznego odpoczynku. Z dużą rozwagą korzystacie z wszelakich uciech w tym feryjnym czasie! Wracajcie wypoczęci 11 lutego 2019 r. Dyrektor.

W okresie przerwy feryjnej sekretariat czynny od godz. 9.00. do 12.00.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach

ul. Waryńskiego 10

58-370 Boguszów-Gorce

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można skontaktować się tel. 074 – 844 94 73 pod adresem e-mail: szkola@gim1boguszow.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się tel. nr 791 855 343, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

a)        niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, a przede wszystkim  obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

b)       niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)        w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 

a)        organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podst. art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej,

b)       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI

 MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.