Cała Polska czyta dzieciom – ,,Gim – czytanie 2017”

 W ostatni poniedziałek marca nasza młodzież wybiera się kolejny raz w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom” do najmłodszej społeczności  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie – Gorcach. Wszak głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. Stanowi potężną stymulację  i pomaga w przezwyciężeniu wielu problemów zdrowotnych, rozwojowych i społecznych.

Gimnazjaliści pójdą wraz z przygotowanymi przez siebie zakładkami do książek, które zostaną młodszym koleżankom i kolegom przekazane w prezencie. Również nawiązując do symboliki, nie tylko  czasów starożytnych, ofiarują na pamiątkę ,, Gim – czytania” sadzonki  drzewek świerkowych.

Informacja dla Rodziców uczniów klas III

Informujemy, że 15 października 2016 r. mija termin składania dokumentów uprawniających ucznia klasy III do dostosowań formy i warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Dokumenty o których mowa to: orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza; opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Dostosowania mogą nastąpić również dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole w roku szkolnym 2016/2017 ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacją kryzysową lub traumatyczną.

Skład Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach – rok szkolny 2016/2017

Skład Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach – rok szkolny 2016/2017

 1. Mariola Kliszewicz – przewodnicząca
 2. Iwona Wild – zastępca przewodniczącej
 3. Adam Kejrys – sekretarz
 4. Bożena Iwicka – skarbnik
 5. Joanna Rajca – członek komisji rewizyjnej
 6. Beata Cieśniecka – członek komisji rewizyjnej
 7. Alina Wasiak – członek komisji rewizyjnej

 

Ustalono:

a) terminy zebrań Wychowawców z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017:

 

15.09.2016 r.

3.11.2016 r.

15.12.2016 r.

2.02. 2017 r.

30.03. 2017 r.

11.05.2017 r.

Zebrania odbywają się o godzinie 16.45

b) dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 ( po zgodnej opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego):

31. 10. 2016 r.

19 – 20 – 21.04.2017 r.

2.05. 2017r.

 

Podręczniki – rok szkolny 2016/2017

 1. Uczniowie klas I i II otrzymują zestawy podręczników w szkole w pierwszym tygodniu września 2016 r. ( tzw.dotacyjne). Podręczniki podlegają zwrotowi.
 2. Szkolny zestaw podręczników   klasa III – rok szkolny 2016/2017 
  Przedmiot Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo
  Język polski Witold Bobiński

  Zofia Czarniecka –Rudzik

   

  Świat w słowach i obrazach.

  Gramatyka i stylistyka.

  WSiP

  WSiP

  Historia Stanisław Roszak

  Anna Łaszkiewicz

   

  Śladami przeszłości 3

  Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum

  Nowa Era
  Wiedza  o społeczeństwie Alicja Pacewicz

  Tomasz Merta

   

  KOSS Podstawowy

  Podręcznik i ćwiczenia. Część 2

  CIVITAS CEO
  J. obcy – angielski Liz Kilbey

  Marta Umińska

  Repetytorium gimnazjalne

   

  Pearson
  J. obcy – niemiecki

   

  Giorgio Motta

   

   

  Magnet 3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

   

  Lektor Klett
  J..obcy – francuski Będzie podany w sierpniu
  Matematyka Praca zbiorowa pod redakcją

  M. Dąbrowskiej

   

  Matematyka z plusem dla trzeciej klasy gimnazjum. Wersja zgodna z najnowszą podstawą programową. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  Fizyka G. Francuz- Ornat

  T. Kulawik

  M. Nowotny-Różańska

  Spotkania z fizyką podręcznik dla gimnazjum

  część 4

   

  Nowa Era
  Chemia

   

  Jan Kulawik

  Teresa Kulawik

  Maria Litwin

  Chemia Nowej Ery

  Podręcznik dla gimnazjum

  Nowa Era
  Biologia

   

  Beata Sągin

  Andrzej Boczarowski

  Marian Sękos

  M. Jaworska,J. Pawłowska

  J. Pawłowski, M. Zalewska

  Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum cz.3

   

  Ćwiczenia – Puls życia Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

  Nowa Era

   

   

   

   

  Geografia Mariusz Szubert

   

   

  PLANETA NOWA podręcznik do geografii dla klasy trzeciej + ćwiczenia Nowa Era
  Edukacja dla

  bezpieczeństwa

  J. Słoma

  G. Zając

  „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum Nowa Era
  Zajęcia techniczne Urszula Białka

   

  Zajęcia techniczne Operon
  Religia J. Szpet, D. Jackowska Żyć w miłości Boga Wyd. św. Wojciecha

   

Gminna Konferencja Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Boguszowa – Gorc

3 grudnia 2015 r. w naszym gimnazjum, będzie mieć miejsce Gminna Konferencja Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Konferencję honorowym patronatem objęła Przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Pani Sylwia Dąbrowska. Jej tematem będzie ,,Motywowanie ucznia w procesie edukacyjno – wychowawczym’’. Prowadzącymi konferencję będą specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką wszechstronnego rozwoju potencjału umysłowego ucznia, nowoczesnymi technikami uczenia i kształcenia możliwości ludzkiej pamięci. A wszystko to w połączeniu z zagadnieniami oddziaływań wychowawczych w relacji: nauczyciel – uczeń – rodzice.
Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach serdecznie zapraszają Nauczycieli, a także zainteresowanych rodziców.

Zebrania Wychowawców z Rodzicami

W czwartek 19 listopada 2015 r. o godz. 16.45 odbędą się zebrania Wychowawców z Rodzicami. Przed zebraniem z Wychowawcami w sali nr 309 z Rodzicami  uczniów klas II odbędzie się spotkanie z  Dyrektorem Szkoły. Około 18.15 będzie mieć miejsce zebranie członków Rady Rodziców w sali nr 204. Serdecznie zapraszamy.

Podziękowania i gratulacje od Dyrektora Szkoły

Serdeczne podziękowania składam młodzieży za ogromny artyzm i wkład pracy w przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziękując Nauczycielom – Paniom: Iwonie Ziewiec, Krystynie Jeziornej, Agacie Kowacz i Wiesławie Dorosz gratuluję efektu, który na trwale zapisze się w pamięci społeczności szkolnej i lokalnej.Pięknie się kłaniam również Paniom: Iwonie Kubiak i Barbarze Stolarczyk. Jestem z Was – Państwa dumny! Dyrektor

SONY DSC

SONY DSC

 

 

SONY DSC

SONY DSC