Majowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni:  30.04.2018 r. oraz 2 i 4 maja 2018 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy w tych dniach wymagają opieki wychowawczej na terenie szkoły, powinni zgłosić w/w potrzebę swoim wychowawcom najpóżniej do dnia 27.04.2018 r. Bezpiecznego i zdrowego odpoczynku!