79. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

Apel Pamięci, modlitwa międzywyznaniowa, odezwa harcerska i okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych złożą się na program obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Godz. 4.45, – atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na placówkę Wojskowej Składnicy Tranzytowej,  stał się początkiem II wojny światowej.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy, że pokój nie został Nam dany ale zadany!