Szkolny kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3.09.2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. 2018r. – 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe : 28.01.2019r. – 10.02.2019r.
 4. Egzamin gimnazjalny: 9 -10 -11.04.2019 r. ( termin dodatkowy: 3-4-5 06.2019 r.). Ogłoszenie wyników: 14.06.2019 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. 2019 r. – 23.04.2019 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2019 r.

II. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 02.11.2018 r.
 2. 2-3-4.01.2019 r.
 3. 9-10-11.04.2019r.
 4. 02.05.2019 r.

III.Zebrania Wychowawców z Rodzicami

 1. 13.09.2018 r. godz. 16.45. – wybory do Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców Szkoły.
 2. 15.11.2018 r. godz. 16.45.
 3. 10.01.2019 r. godz. 16.45. (miesiąc przed klasyfikacją semestralną)
 4. 14.02.2019r. godz. 16.45. (semestralne)
 5. 28.03.2019 r. godz. 16.45.
 6. 9.05.2019 r. godz. 16.45. ( miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową)