Dzień 2 listopada 2018 r. – wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie wymagający zapewnienia w tym dniu opieki na terenie szkoły, będą mieć zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Powyższą potrzebę należy zgłosić pedagogowi szkolnemu do dnia 31 pażdziernika 2018 r. do godziny 12.00.