Terminy rekrutacji 2019 r. dla absolwentów gimnazjum.

Informujemy że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce: Szkoły i placówki/Rekrutacja znajduje się

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów.

Tabelę z terminami określonymi w w/w zarządzeniu nasi uczniowie otrzymali w szkole.