Informacja dla absolwentów i byłych uczniów Gimnazjum nr 1

Informujemy, że w wyniku wygaszenia kształcenia w gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r., wszyscy absolwenci i dawni uczniowie, którzy nie odebrali do tej pory swoich dokumentów związanych z naborem lub z przebiegiem nauczania tj. świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, a także świadectw gimnazjalnych mogą to uczynić do dnia 30.07.2019 r. . Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zarchiwizowane i przekazane do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przy odbiorze należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, legitymację lub prawo jazdy).