Skrzynka uwag i pytań – Bezpieczeństwo

W szkole w ostatnich dniach odbyły się spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami, których tematem były zagrożenia i procedury reagowania. Na szkolnym korytarzu mamy również skrzynkę do której można wkładać zapisane uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkolnym. Również na stronie internetowej szkoły znajduje się zakładka, gdzie można zgłaszać zagrożenia cyberprzemocy.