Szkolny Zestaw Programów

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Obowiązujący od roku szkolnego 2009/10

Rok szkolny 2009/2010

Uchwała RP z dn. 10.12.2009r.

Nr w szkolnym

zestawie

przedmiot

Nazwa programu, autor

1/G/XII/09 język polski Świat w słowach i obrazach II” ; Magdalena Bobińska
2/G/XII/09 język angielski Program nauczania j. angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas I-III gimnazjum III.1;Melanie Ellis ,Marianna Nierobska ze zmianami dokonanymi przez M. Kęską dla poziomu podstawowego
3/G/XII/09 Program nauczania j. angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas I-III gimnazjum III.1;Melanie Ellis ,Marianna Niesobska
5/G/XII/09 język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum poziom podstawowy[ 3.0] ; Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska
6/G/XII/09 Język francuski Program nauczania j.francuskiego dla gimnazjum ; J. Bacz-Kazior
7/G/XII/09 historia Śladami przeszłości” program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum; T. Kowalewska, T. Maćkowski
8/G/XII/09 muzyka Muzka ; Krystyna Serwańska
9/G/XII/09 plastyka Bliżej sztuki”; Beata Mikulik
10/G/XII/09 matematyka Matematyka z plusem .Program nauczania matematyki w gimnazjum; M.Jucewicz,M.Karpiński,J.Lech
11/G/XII/09 fizyka Program fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik ze zmianami J. Chrapczynskiej i A. Wójcik
12/G/XII/09 chemia Program nauczania chemii w gimnazjum ; T. Kulawik, M. Litwin
14/G/XII/09 biologia Program nauczania biologii w gimnazjum. Opracowany przez G. Romańską i T. Banaś na podstawie programu autorstwa Anny Zdziennickiej
15/G/XII/09 geografia Program nauczania geografii dla gimnazjum- Planeta Nowa. E. Tuz, D. Szczypiński
16/G/XII/09 Wychowanie fizyczne Program wychowania fizycznego. III etap edukacyjny. Z.Łatka, M. Zygarlicki
17/G/XII/09 wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie- program nauczania dla klas I-III gimnazjum . B. Kępa
18/G/XII/09 Zajęcia techniczne

Program zajęć technicznych w gimnazjum nr 1. U.Biała ze zmianami dokonanymi przez J. Chrapczyńską

 

Rok szkolny 2010/2011

Uchwała RP z dn. 20.05.2010r.

Nr w szkolnym

zestawie

przedmiot

Nazwa programu, autor

19/G/V/10 Wiedza o społeczeństwie KOSS -Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. A. Dacewicz , T. Mędrak, S. Żmijewska-Fireng
20/G/V/10

InformatykaInformatyka- program nauczania dla gimnazjum. M. Kołodziej21/G/V/10

Zajęcia artystyczne- plastykaSzkolna pracownia artystyczna- wyraz malarstwa, oblicza grafiki. B. Mikulik22/G/V/10

Zajęcia artystyczne- muzykaMuzyczny klub. Program zajęć artystycznych w zakresie sztuki muzycznej S. Glinkowski

 

Rok szkolny 2011/2012

Uchwała RP z dn. 19.05.2011r.

Nr w szkolnym

zestawie

przedmiot

Nazwa programu, autor

23/G/V/11

Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. Jarosław Słoma

Rok szkolny 2012/2013

Uchwała RP z dn. 13.09.2012r.

Nr w szkolnym

zestawie

przedmiot

Nazwa programu, autor

24/G/IX/12

 

Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum. Kurs kontynuacyjny [III.1]. Sylwia Rapacka