Zebrania

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  1. 14 września 2017 r. godz. 16.45 ( wybór oddziałowych rad rodziców oraz Rady Rodziców Gimnazjum )
  2. 9 listopada 2017 r. godz. 16.45
  3. 14 grudnia 2017 r.godz. 16.45
  4. 1 luty 2018 r. semestralne godz. 16.45
  5. 8 marca 2018r. godz. 16.45
  6. 12 kwietnia 2018r. godz. 16.45
  7. 17 maja 2018r. godz. 16.45

Powyższe terminy ustalono w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

18-19-20 kwietnia 2018 r.

30 kwiecień 2018r., 2 maja 2018 r., 4 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018r.

Powyższe terminy ustalono w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną.

Skład Rady Rodziców Szkoły w roku 2017/2018

Pan Adam Kejrys – przewodniczący, sekretarz

Pani Aneta Szczypka – skarbnik

Pani Ewa Sobies

Pani Agnieszka Ręczkowicz

Pani Renata Pawlak

Wybór w/w gremium odbył się w dniu 14.09.2017r.

 

 

 

 

 

 

Zebrania Wychowawców z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

1.  15.09.2016 r.

2. 3.11.2016 r.

3. 15.12.2016 r.

4. 2.02.2017 r.

5. 30.03.2017 r.

6. 11.05.2017 r.

Zebrania rozpoczynają się o godz. 16:45. Zapraszamy!

Podczas zebrań istnieje możliwość indywidualnego spotkania z każdym z nauczycieli.

Państwa obecność i współpraca jest dla nas bardzo  cenna.