Zebrania

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 1. 13.09.2018 r. godz. 16.45
 2. 15.11.2018 r. godz. 16.45
 3. 14.02.2019 r. godz. 16.45
 4. 28.03.2019 r. godz. 16.45
 5. 9.05.2019 r. godz.  16.45

W roku szkolnym 2018/2019 sekretariat szkoły pracuje w godz. od 9.00 do 12.00.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej w roku szkolnym 2018/2019 jest czynny

 • Piątek –  w godz. 8:00-12:00

Dni dodatkowo wolne w roku 2018/2019:

 • 2.11.2018 r.
 • 2-3-4.01.2019 r.
 • 10-11-12.04.2019 r. egzaminy gimnazjalne
 • 2.05.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2018 r.

Ferie zimowe 28.01. 2019 r. – 10.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.-23.04.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019r.

 

 

Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 1. 14 września 2017 r. godz. 16.45 ( wybór oddziałowych rad rodziców oraz Rady Rodziców Gimnazjum )
 2. 9 listopada 2017 r. godz. 16.45
 3. 14 grudnia 2017 r.godz. 16.45
 4. 1 luty 2018 r. semestralne godz. 16.45
 5. 8 marca 2018r. godz. 16.45
 6. 12 kwietnia 2018r. godz. 16.45
 7. 17 maja 2018r. godz. 16.45

Powyższe terminy ustalono w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

18-19-20 kwietnia 2018 r.

30 kwiecień 2018r., 2 maja 2018 r., 4 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018r.

Powyższe terminy ustalono w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną.

Skład Rady Rodziców Szkoły w roku 2017/2018

Pan Adam Kejrys – przewodniczący, sekretarz

Pani Aneta Szczypka – skarbnik

Pani Ewa Sobies

Pani Agnieszka Ręczkowicz

Pani Renata Pawlak

Wybór w/w gremium odbył się w dniu 14.09.2017r.

 

 

 

 

 

 

Zebrania Wychowawców z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

1.  15.09.2016 r.

2. 3.11.2016 r.

3. 15.12.2016 r.

4. 2.02.2017 r.

5. 30.03.2017 r.

6. 11.05.2017 r.

Zebrania rozpoczynają się o godz. 16:45. Zapraszamy!

Podczas zebrań istnieje możliwość indywidualnego spotkania z każdym z nauczycieli.

Państwa obecność i współpraca jest dla nas bardzo  cenna.