Wzór usprawiedliwienia

Usprawiedliwienie

Usprawiedliwienie

Proszę usprawiedliwić nieobecność syna/córki ………………… w dniu ……………………….. w dniach od ……. do ……… (podajemy dokładną datę, tzn. dzień, miesiąc, rok)

Powodem nieobecności była/były ………….. (np. choroba, wyjazd, kontuzja, sprawy rodzinne – wesele, pogrzeb itp.)

 data ………………………… podpis (czytelny)

 Bardzo prosimy, aby nieobecność dziecka usprawiedliwić w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły.

Zwolnienie

Zwolnienie

 

Proszę zwolnić syna/córkę ……………………….w dniu ……….. po ………. lekcji (podajemy dokładną datę oraz numer lekcji).

Powodem zwolnienia jest ………. (np. wizyta u lekarza, uroczystości rodzinne, itp.)

data ……………… podpis (czytelny)