Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2018/2019

1.Monika Wachowicz – język polski

 1. Aleksandra Kuczkowiak- historia
 2. Joanna Ławniczak – geografia
 3. Waldemar Białach – matematyka
 4. Lilianna Górna – Brodziak –  język angielski,  pedagog i  biblioteka
 5. Roksana Rajtmajer – język niemiecki,  zajęcia artystyczne
 6. Artur Ciempa – wiedza o społeczeństwie
 7. Grażyna Romańska – biologia, matematyka,  informatyka
 8. Jolanta Chrapczyńska – fizyka,  informatyka, zajęcia techniczne.
 9. Monika Glinkowska – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 10. Bożena Krakowiak – wychowanie fizyczne
 11. Józef Nowak – religia.
 12. Bogumił Kropielnicki – religia.
 13. Ewa Rekowska – zajęcia rewalidacyjne
 14. Katarzyna Ostrowska – zajęcia logopedyczne
 15. Andrzej Musiał – historia

Wychowawcy klas:

3a – Monika Wachowicz

3b – Lilianna Górna – Brodziak

GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2017/2018

1.Monika Wachowicz – język polski

 1. Aleksandra Kuczkowiak- język polski
 2. Joanna Ławniczak – geografia
 3. Waldemar Białach – matematyka
 4. Barbara Stolarczyk – zajęcia artystyczne
 5. Lilianna Górna – Brodziak –  język angielski,  pedagog i  bibliotekarz
 6. Małgorzata Kęska – język angielski
 7. Roksana Rajtmajer – język niemiecki,  zajęcia artystyczne
 8. Artur Ciempa – język francuski, wiedza o społeczeństwie
 9. Grażyna Romańska – biologia, matematyka,  informatyka
 10. Jolanta Chrapczyńska – fizyka,  informatyka, zajęcia techniczne.
 11. Monika Glinkowska – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 12. Zofia Łatka – wychowanie fizyczne
 13. Bożena Krakowiak – wychowanie fizyczne
 14. Iwona Kubiak – religia.
 15. Bogumił Kropielnicki – religia.
 16. Beata Kępa – wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz
 17. Andrzej Musiał – historia

Wychowawcy klas:

2a – Monika Wachowicz

2b – Lilianna Górna – Brodziak

3a – Zofia Łatka

3b – Grażyna Romańska

3c -Małgorzata Kęska

Rok szkolny 2016/2017

dyrektor – mgr Andrzej Musiał

pedagog – mgr Agnieszka Sosialuk

biblioteka – mgr Beata Kępa

religia – mgr Iwona Kubiak, 

język polskimgr Krystyna Jeziorna, mgr Grzegorz Kina

język angielski – mgr Lilianna Górna-Brodziak,  mgr Małgorzata Kęska

język niemiecki – mgr Roksana Rajtmajer, mgr Bogusława Nastawska

język francuski – mgr Artur Ciempa

muzyka – mgr Barbara Stolarczyk

plastyka – mgr Roksana Rajtmajer,

historia – mgr Agnieszka Sachadyn, mgr Beata Kępa,mgr Andrzej Musiał

wos – mgr Beata Kępa

geografia – mgr Wiesława Dorosz

biologia – mgr Teresa Banaś

chemia – mgr Monika Glinkowska

fizyka – mgr inż. Jolanta Chrapczyńska

matematyka – mgr Teresa Kaźmierska, mgr G. Romańska, mgr Beata Łukiewicz 

informatyka – mgr Grażyna Romańska, mgr Beata Łukiewicz

w-f – mgr Zofia Łatka, mgr Marcin Gryka, mgr Tomasz Czerwonka

edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Monika Glinkowska

edukacja artystyczna – mgr Barbara Stolarczyk, mgr Roksana Rajtmajer

zajęcia techniczne – mgr inż. Jolanta Chrapczyńska

wychowanie do życia w rodzinie – mgr Beata Kępa

 WYCHOWAWCY KLAS 

Rok szkolny 2016/2017

1 a – mgr Beata Łukiewicz

1 b – mgr Agnieszka Sachadyn

2 a  – mgr Wiesława Dorosz

2 b – mgr Grażyna Romańska

2 c – mgr Małgorzata Kęska

3 a – mgr Monika Glinkowska

3 b – mgr Bożena Krakowiak

3 c – mgr Teresa Kaźmierska