Dla uczniów

Ważne terminy w roku szkolnym 2018/2019

 

1.Terminy zebrań wychowawców i nauczycieli z rodzicami.

  1. 13.09.2018 r. godz. 16.45
  2. 15.11.2018 r. godz. 16.45
  3. 14.02.2019 r. godz. 16.45
  4. 28.03.2019 r. godz. 16.45
  5. 9.05.2019 r. godz.  16.45

2.W roku szkolnym 2018/2019 sekretariat szkoły pracuje w godz. od 9.00 do 12.00.

3.Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej w roku szkolnym 2018/2019 jest czynny

  • Piątek –  w godz. 8:00-12:00

4.Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2018/2019:

  • 2.11.2018 r.
  • 2-3-4.01.2019 r.
  • 9-10-11.04.2019 r. egzaminy gimnazjalne
  • 2.05.2019 r.

O potrzebie objęcia opieką na terenie szkoły w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych uczniowie informują na co najmniej trzy dni przed terminem dni wolnych swojego Wychowawcę.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2018 r.

Ferie zimowe 28.01. 2019 r. – 10.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.-23.04.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019r.